Handleidingen

Honeywell met Auxilia

Punt 1:
Controleer of de gaskraan open staat (openzetten:indrukken en draaien) (deze alleen dichtdraaien wanneer u de haard langere tijd niet gebruikt)

Punt 2:
Controleer of de haard op de elektra is aangesloten ( stekker in wandcontactdoos meestal onder haard; soms in uw meterkast)

Punt 3:
Klep openzetten (meestal één soms twee)

Punt 4:
Ontsteken van de waakvlam en brander met de afstandsbediening: Bovenste en onderste knop tegelijkertijd indrukken. Haard gaat vervolgens vonken totdat de waakvlam aangaat, waarna de brander naar de hoogste stand gaat.

Punt 5:
U kunt de brander hoger en lager zetten door op de knop met de grote en kleine vlam te drukken. Uitzetten door op de knop met het kruis te drukken.

Punt 6:
Klep(-en) dichtmaken na gebruik van de haard.

Punt 7:
Indien de haard om een of andere reden op storing is gevallen (er brandt dan een klein oranje lampje) kunt u de haard “resetten” door het ronde platte knopje in te drukken naast dit lampje. Na ongeveer 20 seconden kunt u de haard weer volgens punt 4 aanmaken. Ditzelfde bereikt u door op de afstandsbediening de onderste twee knoppen kort tegelijkertijd in te drukken en vervolgens de onderste knop.

Punt 8:
Indien de haard wel vonkt maar de brander niet aangaat kan het helpen de stekker andersom in de wandcontactdoos te steken. Zorg er te allen tijde voor dat de waakvlam vrij ligt.

Mertik

Punt 1:
Controleer of de gaskraan open staat.(deze alleen dichtdraaien wanneer u de haard langere tijd niet gebruikt)

Punt 2:
Controleer of de haard op de elektra is aangesloten.
(d.m.v. adapter in wandcontactdoos; indien deze zichtbaar/ bereikbaar is, en de ronde contactplug in de daarvoor bedoelde aansluiting op het zwarte platte ontvangstkastje òf door 4 AA batterijen)

Punt 3:
Controleer of de schakelaar met 0 I op I staat en de draaischijf met ON MAN op ON.

Punt 4:
Klep openzetten. (meestal één soms twee)

Punt 5:
Ontsteken van de waakvlam en brander met de afstandsbediening:
Knop rechtsboven en knop linksonder tegelijkertijd indrukken.
Haard gaat vonken maken totdat de waakvlam aangaat, vervolgens gaat de brander naar de hoogste stand.

Punt 6:
U kunt de brander hoger en lager zetten door op de knop omhoog en omlaag te drukken. Uitzetten door op de knop “off”. (linksboven)

Punt 7:
Na minimaal 5 minuten wachttijd, de klep(-en) dichtmaken na gebruik van de haard.

Punt 8:
Indien de haard om een of andere reden niet reageert op de afstandsbediening kunt u de haard resetten:
Druk met een pen de “reset-knop” op het zwarte platte ontvangstkastje in totdat u een 2e langer geluidsignaal hoort, vervolgens loslaten en op de afstandsbediening de knop omlaag indrukken totdat u een lang geluidsignaal hoort. Vervolgens weer punt 5.

Honeywell

Punt 1:
Controleer of de gaskraan open staat (openzetten:indrukken en draaien)
(deze alleen dichtdraaien wanneer u de haard langere tijd niet gebruikt)

Punt 2:
Controleer of de haard op de elektra is aangesloten
(stekker in wandcontactdoos meestal onder haard; soms in uw meterkast)

Punt 3:
Klep openzetten (meestal één soms twee)

Punt 4:
Ontsteken van de waakvlam en brander met de afstandsbediening:
Knop linksboven ▼ en rechtsboven ▲ tegelijkertijd indrukken.
Haard gaat vervolgens vonken totdat de waakvlam aangaat, waarna de brander
naar de hoogste stand gaat.

Punt 5:
U kunt de brander lager en hoger zetten door op de knop omlaag ▼
en omhoog ▲ te drukken.
Uitschakelen door op de knop rechtsonder te drukken.

Punt 6:
Klep(-en) dichtmaken na gebruik van de haard.
(wanneer u dit niet zou doen kan er warme lucht uit de ruimte ontrokken worden)

Punt 7:
Indien de haard om een of andere reden op storing is gevallen
(het display geeft een F-code aan) kunt u de haard “resetten” door op de knop
omlaag ▼ en omhoog ▲ tegelijk te drukken.

Punt 8:
Indien het display een stekker-symbool laat zien, dient
de stekker andersom in de wandcontactdoos geplaatst te worden.

Zorg er te allen tijde voor dat de waakvlam vrij ligt.